Çarşamba, 16 Ağustos 2017

Türkistan İslam Cemaati’nden İslam Alemine ”Doğu Türkistan” Çağrısı

Türkistan İslam Cemaati’nden İslam Alemine ”Doğu Türkistan” Çağrısı

 

1988 ‘da Zeyiddin Yusuf (rahimullah ) tarafından Doğu Türkistan’da kurulan, 5 Nisan 1990 ‘da Doğu Türkistan’da Çin’e karşı gerçekleştirilmiş efsane Barın direnişinin kahramanları olan ve son zamanlarda Doğu Türkistan’da İşgalci Çin’in güvenlik birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar ile adından sıkça söz ettiren Türkistan İslam Cemaati, Allah yolunda ki cihadına devam ediyor

İşglacilere karışı cihadını sürdüren Türkistan İslam Cemaati’nin , medya merkezi ” İslam Awazı’nın arapça olarak yayınlamış olduğu ve cemaatin itikadının , menhecinin amaçlarının anlatıldığı ve cemaatin İşgalci Çin’in güvenlik birimlerine gerçekleştirdiği başarılı operasyonların görütülerine yer verilmiş olan ” Gariplere Müjdeler Olsun 2” adlı videoyu daha önce yayınlanmıştı.

 

Türkistan İslam Cemaati’nin Suriye kolunda ki komutanlarından olan ve geride bıraktığımız Mayıs ayında, etkin rol aldığı Cisr’uş Şuğur hastanesinin ele geçirilmesinde şehit (inşeAllah) olan Ebu Rida (Ensar) ‘ın hitabeti ile sunulan ve Doğu Türkistan’ın Çin işgalinden kurtarılıp özgürleştirilmesi için Dünyadaki tüm Müslümanlara, Mücahitlere ve İslam alimlerine seslenişte bulunulan ” Gariplere Müjdeler Olsun 2 ” adlı videonun arapçadan türkçeye tercümesin 2. kısmını takipçilerimizin ilgisine sunarız :

 

Alternatif link 1 :

Alternatif link 2 :

 

 

Türkistan İslam Cemaati Gariplere Müjdeler Olsun 2 Bölüm from Ebu Yahy Et Turki on Vimeo.

 

( Videonun Yazıya Dökülmüş Hali )
Madde 12 : Türkistan İslam Cemaati ilan ederki ; diğer cemaatler,ketibeler , heyetler ve devletlerle olan irtibatı bizim meşru kurllarımıza ve bizimde bağlı olduğumuz şer’i siyasetin kurullarına göredir.

 

Madde 13 : Türkistan İslm Cemaati, farz olan cihad yerine getirilirken bütün amelleri yerine getirebilecek organiz olmuş; fertleri iyilik , takva ve Allah yolunda cihad üzere yardımlaşan bir cemaate bulunulması gerektiğine inanır .

Her cemaat için de şer’an ve aklen bir lider kadrosu ve sorumlu bir başı olması gerekir.
Bizim cemaatimiz organize olmuş müstakil bir camaattir. İslam’daki şura usullerine göre hareket eden yönetim kadrosu ve emiri vardır.

 

Türkistan İslam Cemaati ‘nin Üyelik Şartları

 

Öncelikle Müslüman, akıllı, baliğ, etkin, güvenilir, güzel ahlak sahibi olmak, sözünde durmak, günah olmayan işlerde itaat, (cemaatin) menhecini benimseme, sıkıntı zorluk ve esarette itaat, emirlere karşı gelmemek, diğer gruplara mensup olmamak , kitab ve sünnete muvafık olan ta’zir cezalarını kabul etmek.

Türkistan İslam Cemaati Sancağı

Rengi siyahtır. İçinde Kelime-i Tevhid ‘La İlahe illallah Muhammedur Resulullah’ bulunur.
Türkistan İslam Cemaati’nin Sembolü

Biri büyük biri küçük iki dairedir. Büyük dairenin üst kısmında ‘la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ‘ yazılıdır.

Alt kısmında cemaatin ismi Uygurca, sağ kısmında Arapça, sol kısmında da İngilizce olarak yazmaktadır.

İki dairenin arasındaki bölümün üst kısmında Allah’ın şu sözü yer alır: ‘Fitne ortadan kalkıncaya ve din, tamamen Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın.’ (Enfal:39)

Alt kısmında ise bu ayetin Uygurca tercümesi vardır. Küçük dairenin içinde iki kılıç arasında dünya ve üstünde de Mushaf vardır. Üst kısmında Allahu Teala’nın şu sözü vardır:

‘Hüküm, yalnız Allah’ındır.’ (En’am:57)

 

Türkistan İslam Cemaati’nin Çağrısı

Hizb-ul İslami, Türkistan muhacirlerini, tüm müminleri, hakkın ve mustazafların yardımcılarını, dünyanın her yerindeki insan hakları savunucularını Kitab ve sünnete sarılmaya,müşriklerden uzak durmaya ve müminlerle dost olmaya çağırır.

‘Allah, emrinde galiptir. Lakin insanların çoğu bilmezler.’ (Yusuf:21)

Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

‘Allah, inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin ise dostları tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. (Bakara:257)

Rasulullah (sav) şöyle demiştir:

‘Müminin mümine misali bina gibidir. Biri diğerinin gücünü artırır.’..

Doğu Türkistan’daki Cihadi Operasyonların Durumu

Allah Azze ve Celle’nin fazlıyla dört aydan bu yana 20’den fazla cihadi operasyon gerçekleştirildi. Bunların içinde istişhadi feda eylemleri de vardır.

 

Allah Azze ve Celle’nin fazlıyla Çinlilerin Müslümanlara olan zulümlerine rağmen mücahidler onlara kendi evlerinde darbe vurmaya imkân bulmuştur.

Bu operasyonlardan biri Urumçi’deki tren istasyonu operasyonudur.

Allah Azze ve Celle’nin fazlıyla bu operasyon, zalim Çin başkanının uçak, tank ve askerlerini tetkik ve onları teröristleri öldürmeye teşvik etmek için Urumçi’yi ziyarete geldiği esnada gerçekleşti.
Dikkat edin! Onların vurdukları Türkistanlı Müslümanlardır.

Mücahid kardeşlerimiz tren istasyonunda istişhadi operasyon yaptılar.

Bu operasyonda Allah Azze ve Celle’nin fazlıyla 50’den fazla zalim kafir Çinli öldü, 100’den fazlası da yaralandı.

Mücahidlerin gerçekleştirdiği operasyonlardan bir diğeri Yarken şehrindeki operasyondur.

Birinci kısım Çinli polislerin merkezine saldırdı.İkinci kısım ise Allah Azze ve Celle’nin yolunda olan 12 mücahidin bir araya gelmesinden oluşuyordu.

Zalim Çinlilerle çatışmaya girdiler. Allah Azze ve Celle’nin fazlıyla onlardan yüzlercesini öldürdüler ve yaraladılar. Ta ki en sonuncuları da şehid düsene kadar.

Allah‘dan onları şehidlerden kabul etmesini diliyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Bu Allah Azze ve Celle’nin fazlıdır. Bu Allah Azze ve Celle’nin ikramıdır.

Çünkü Çinliler, Türkistan’daki Müslümanlara olan zulümlerine devam ettiler. Türkistan’daki Müslümanlara olan zulümlerine devam ettiler.Onlara çeşitli azaplar tattırdılar. Onlara çeşitli acılar tattırdılar.Onlara zindanları tattırdılar.

Çinlilerin Ramazan ayında Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yaptığı zulümlere gelince .

O ay ki; mübarek bir aydır. O ay ki; onda Kur’an indirilmiştir. O ay ki; onda Kur’an indirilmiştir. O ay ki; evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cenhennem ateşinden azattır.
2014 yılı Ramazan Ayı’nın sonlarında, iffetli Müslüman kadınlar Allah Azze ve Celle’ye ibadet ederken, oturmuş Kur’an okudukları sırada zalim, kindar, Çinliler gelip onları katletti.

 

Küçük büyük ayrımı yapmadılar. Çocuk yetişkin ayrımı yapmadılar.Kadınları, Kadir Gecesi’nde katlettiler.

 

Bizim bacılarımızı öldürdüler ey Müslümanlar! Bizim bacılarımızı öldürdüler ey Müslümanlar! Bacılarımızın cesetlerine ayaklarıyla bastılar.
Buna kim razı olur? Buna kim razı olur ey Müslümanlar? Buna kim razı olur?

Peygamber (sav) diyor ki: ‘Benim ümmetimin zalime (karşı gelip) ona sen zalimsin demekten korktuğunu gördüğünüzde onlarda hayır kalmamıştır’ (Müsned)

Onlarda hayır kalmamıştır Ey Müslümanlar!

Tüm Çinlilerin önünde elbiseleri soyulan şu Türkistanlı kadının suçu nedir? Biliyor musunuz onun suçu nedir?

Onun suçu, şer’i elbise giymesidir. Onun suçu peçesini çıkartmamasıdır. Onun cezası zalim Çinlilerin önünde soyulmaktır.

Anne ve babası maddi tazminat ödeyene kadar onu serbest bırakmadılar. Daha sonra… daha sonra bu kadın dönüp intihar etti.

 

Niçin intihar etti? İntihar etti. Çünkü; onu koruyacak kimse bulunmadı. Ona yardım edecek kimse bulunmadı

‘Allah için bu bizim bacımızdır’ diyen tek bir Müslüman bulunmadı. Allah Azze ve Celle yolunda cihad eden bir mücahid bulunmadı

(Abbasi Halifesi) Mu’tasim, Irak’ta zulme uğrayan bir kadın için ordu göndermişti.

İşte bu bizim bacımızdır. Bacılarımız sadece bir kişi değildir. Yüzlerce binlerce bacımız her gün ihanete uğruyorlar.

Erkeklerle birlikte zindanlara atılıyorlar. Türkistan’daki bacılarımıza ve kardeşlerimize bu yapılanlar zulümdür

Onlara kim yardım ediyor? Onlara kim yardım ediyor? Kim onlara dua için iki avuç kaldırıyor.

Ordular göndermekten bahsetmiyorum. Onlara dua için bile kaldırılmayan iki avuçtan bahsediyorum.

Doğu Türkistan’daki Müslümanlar günümüzde… içinde olduğumuz şu günde her türlü azabı ve zulmü tatmaktadırlar.

Kim onlara yardım ediyor? Kim onlara yardım ediyor? Kim onlara yardım ediyor?

Ey Doğu Türkistan’daki Müslümanlar!

Ben size ancak Peygamber (sav) in dediğİ gibi ‘Ey Yasir Ailesi! Sabredin, sizin yeriniz cennettir’ gibi Diyorum ki: ‘Ey Türkistan Müslümanları! Sabredin, sizin yeriniz cennettir.’ Allah Azze ve Celle’nin izniyle.

 

Ey Doğu Türkistan’daki Müslümanlar! Allah’ın izniyle bu din bakidir. Allah’ın izniyle bu İslam Dini, yer ve gökler durduğu sürece bakidir .Bu din hezimete uğramaz. Bu İslam Dini asla hezimete uğramaz.

Çünkü bu dinin arkasında silah taşıyan erkekler vardır. Canlarını ucuz bir şekilde Allah Azze ve Celle’nin yolunda satmışlardır.

 

Ey Doğu Türkistan’daki Müslümanlar! Ey Doğu Türkistan’daki muvahhidler!

 

Size diyorum ki: Moğollar, Bağdat’a girdiği zaman kırk gün namazı yasakladılar. Allah Azze ve Celle Moğolları helak etti ve İslam’ı baki kıldı.

 

Allah Azze ve Celle, Yahudi ve Hristiyanları helak etti ve İslam’ı baki kıldı. Allah Azze ve Celle aziz kitabında şöyle buyuruyor:

‘Allah katında din ancak İslam’dır.’ (Al-i İmran:19)

Ey Türkistan’daki Müslümanlar! Dininizi ayrılmayın. İslamiyetinizden ayrılmayın. Zalim Çinlilere meyletmeyin. Müslümanların ahidlerini bozmayın.

Ey Müslümanlar! İslamiyetinizden ayrılmayın. Allah’ın izniyle İslam bakidir. Allah, zalim Çinlileri helak edecek ve İslam’ı baki kılacaktır.

Allah Azze ve Celle, komünist Çinlileri helak edecek, bu dini yüce ve İslam sancağını yüce bir şekilde baki kılacaktır. Allah Azze ve Celle’nin izniyle.

Dininizden ayrılmayın. Hatta boyunlarınız vurulsa bile, hatta ciğerleriniz sökülse bile, ve hatta son kişiye kadar öldürülürseniz bile. Eğer öldürülürseniz siz şehitsiniz Allah Azze ve Celle’nin izniyle.

Dünyanın her tarafındaki MÜCAHİDLERE mesaj yolluyorum.

Onlara diyorum ki;
Ey Çeçenistan’daki mücahidler!

Ey Somali’deki mücahidler!

Ey Yemen’deki mücahidler!

Ey Afganistan’daki mücahidler!

Ey Irak’taki mücahidler!

Ey Bilad-uş Şam’daki mücahidler!

Ey Mağrib’deki mücahidler!

Ey mücahidler! İşte bu, Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimize ve bacılarımıza yapılandır.

Kim onlara yardım edecek? Kim onlara yardım edecek? Kim onlara yardım edecek?

Siz onlara yardım etmezseniz Aziz ve Cebbar yardım edecektir. Yeri ve gökleri ayakta tutan onlara yardım edecektir. Onlara büyük ve yüce olan Allah yardım edecektir.

Ey mücahidler! Çinlileri her nerede bulursanız öldürün. Onları parçalayın. hepsini toptan temizleyin.
Ey mücahidler! Çinlilerin cesedlerini Çin’e gönderin. Başsız cesedlerini..

Ey mücahidler! Ey mücahidler! Çinlilerin malları, kanları ve kadınları Allah Azze ve Celle’nin izniyle bize helaldir.

 

Şayet Allah bize imkân verirse… Şayet Allah bize imkân verirse Allah Azze ve Celle’nin izniyle biz bu dünyada kâfir, zalim, komünist Çinli bırakmayacağız.

Allah Azze ve Celle’nin izniyle Türkistan’daki bacılarımıza ve kardeşlerimize yardım edeceğiz.
Peki siz ey Müslüman ALİMLER!

 

Peki, siz ey helali ve haramı bilenler! Ey Allah’ın kitabını okuyan ve Rasulullah’ın sünnetini muhafaza edenler!

 

Ne zaman bu zalim, kâfir Çinlilerin karşısında cihadı gerekli göreceksiniz? Ne zaman bu zalim, kâfir Çinlilerin mallarını boykot edeceksiniz?

Ey âlimler! Ne zaman bu zalim Çinlilere karşı cihad ilan eden fetva çıkartacaksınız?

Her gün… Her gün Türkistan’da bizim kardeşlerimiz katlediliyor. Her gün… Her gün Çinlilerin emriyle binden fazla hamile kadın zorla kürtaj ediliyor.

Çinlilerin emriyle her yıl müslüman muvahhidlerin binden fazla çocuğu ölüyor. Çinliler onu düşürttürüyorlar.

Peki niçin zorla kürtaj yapıyorlar? Çünkü; bu çocuğun büyüdükten sonra silahlanıp kendileriyle savaşmasından korkuyorlar.

Lakin Allah Azze ve Celle işitiyor ve görüyor. Onların zulümlerini görüyor. Allah Azze ve Celle’nin izniyle Doğu Türkistan’daki mustazaf müslüman kardeşlerimize yardım edeceğiz.

Allah’ın izniyle… Allah’ın izniyle… Allah’ın izniyle Ey Çinliler! Karşısında duramayacağınız adamlarla size geleceğiz. Sizin şarap ve kadını sevdiğiniz gibi onlar da ölümü severler.

İşte bu adamlar… Bu adamlar Doğu Türkistanlıdır. Bunlar Doğu Türkistanlıdır. Doğu Türkistan’ın erkeklerindendir.

Silahlarımızla, adamlarımızla ve istişhadlarımızla… Allah Azze ve Celle’nin izniyle

‘Allah emrinde galiptir. Lakin insanların çoğu bilmezler.’ (Yusuf:21)

‘Zulmedenler hangi akibete döndürüleceklerini yakında bilecekler’ (Şuara:227)

Allah’ın izniyle bu silahı, yer yüzündeki son toprak parçası da özgürleşinceye kadar bırakmayacağız. Allah’ın izniyle bu cihad kıyamet gününe kadar bakidir.

Şayet Allah Azze ve Celle bizleri şehid olarak kabul ederse bizden sonra ölümü seven ve Allah Azze ve Celle’nin yolunda öldürülmeyi isteyen erkekler gelecektir.
Tekbir!
Bizler şeriata fedayız. Salih dualarınızda bizleri unutmayın.

Bilad-uş Şam Türkistan İslam Partisi (İslam’ın sesi)
Çeviri : Eymen Hamza

BU HABERLER DE VAR!

Mısır’ın, Çin’e ölüme gönderdiği öğrenciler için. Geri Döneceğiz, Silahlandık Geleceğiz, Türkistan’dan Süreceğiz… 

Türkistan İslam Derneği Başkanı Yılmaz Şahin’den Mısır’da ki Çin zulmüne sessiz kalan dünyaya tepki ve …

Türkistan İslam Cemaati, Suriye rejiminin casus uçağını düşürdü

Türkistan İslam Cemaati / Partisi, Suriye rejimine ait casus uçağını lazkiye yakınlarında düşürdü.  Düşürdüğü uçağın …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com