Cuma, 18 Ağustos 2017

Şeyh Ebu Zeyd El Huseynan’dan Türkistan İslam Cemaati Mücahitlerine Tavsiyeler

kuresel-cihat-liderlerinden-ebu-zeyd-el-huseynandan-dogu-turkistanli-direniscilere-tavsiyeler

El Kaide liderlerinden Ebu Zeyd El Huseynan’ın Afganistan’daki Doğu Türkistanlı direnişçileri ziyareti esnasında yaptığı konuşma

El Kaide Liderlerinden Ebu Zeyd El Kuveyti olarak da bilinen Halid El Huseynan’ın Doğu Türkistanlı direnişçileri ziyareti, çoğunluğu gençlerden oluşan Küresel Cihat yanlısı savaşçıların arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından da önemli görülüyor.

Afganistan’a dünyanın farklı bölgelerinden gelen milletlerin El Kaide liderliği tarafından üstlenilen buna benzer ziyaretlerle sağlanan bütünleştirici rolün savaştaki etkisi ise inkar edilemez.

Küresel Siyaset ve Çatışma Deneyimleri’nin ilgilileri için ‘ciddi bir gözlem salonu’ olan Afganistan’da El Kaide liderliğince yürütülen savaşın ‘düşmanla askeri mücadele’ boyutundan çok ‘dostlarla insani etkileşim’in önemine vurgu yapıldığı biliniyor.

Ebu Zeyd El Huseynan’ın Doğu Türkistanlı direnişçilere hitabı şu şekilde oldu:

“Elhamdulillah vesselatu vesselamu ala rasulullah…

Doğu Türkistanlı mücahit, murabıt, muhacir kardeşlerimizle bizleri bir araya getirdiği için Allah’a hamdediyoruz.
Bu (cihad meydanında insanların bir araya gelişi) Allah’ın rahmetidir ki , mücahitler burada yeni bir dostluk-alaka ile (arap-acem) bir araya geliyorlar. Ve burada Allah’a hamdolsun ki mücahitlerin arasında ülfet, muhabbet, sevgi,
yardımlaşma ve dayanışma oluşuyor. Bu ziyarette, D.Türkistandaki kardeşlerime bazı nasihatler ederek bir takım noktalara değinmek istiyorum.

O Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ki zulme uğradılar, işkence gördüler, hapsedildiler. Allah’tan ismi A’zam’ı ve
Esma-ul Husnası ile D.Türkistan’daki kardeşlerimizin üzerinden beldelerindeki zulmü kaldırmasını, onların hakkını çiğneyen, onlara zulmedenlere karşı yardım etmesini, niyaz ediyoruz. Burada; D.Türkistanda yaşayan kardeşlerime bazı nasihatler yöneltmek istiyorum ve onlara diyorum ki:

Öncelikle, herşeyden önce Allah’a sizi müslümanlardan kıldığı için hamd edin. Bu (müslümanlardan oluşunuz) çok büyük bir nimettir; Allah size yüce dinini bahşederek, İslam ve imanı ikram ederek sizi seçmiştir. Bu; Allah’ın müslüman ve mü’minlere has en büyük nimetidir. Yine bu nimet, insanın mü’min ve müslüman olması sebebiyle de lütuftur ki insan bu müslümanlıkla dünyada da ahirette de bahtiyar olur. Ve insan ahirette de Allah’ın buyurduğu gibi mutlulardan olur:

“Erkek olsun kadın olsun her kim iman edip salih amel işlerse artık elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız. Muhakkak onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.”Nahl-97.

Allah mü’mine sevinç, mutluluk hayatı olan “Hayatu-t Tayyibe’yi verecek. Bundan dolayıdır ki -subhanallah- bu dünya hayatının en bahtiyarı olarak mü’minleri, muhlisleri, sadıkları bulursun. Onlar fakir olsalar dahi dünyanın en mutlu insanlarıdır. Ancak Allah ve Rasulunü inkar eden kafirler ise… Komunizmi, yahudiliği, hinduluğu, hristiyanlığı din edinenler. (Bu dinlerin hepsi batıl dinlerdir.) İşte kıyamet günü bu insanlar karşılığında cehennemden başka -cehennemden Allah’a sığınırız- birşey bulamayacaklar. Allah celle celaluhu şöyle buyurur:

“Her kim islamdan başka din ararsa ondan kabul edilmeyecektir.Ve o insan hüsrana uğrayanlardandır.” (Al-i İmran-85)

Allah’a hamdedin ki size bu yüce dini seçerek sizi müslüman kıldı. Sizlere ifade etmek istediğimiz diğer ikinci bir nimet de Allah’ın sizlere verdiği cihad, hicret ve ribattır. Allah, Resulullah’ın ashabını bu 3 şeyle sınamıştır.

Allah, sahabeyi hicret ve cihadla sınamıştır ve onlar da bu imtihanları kazanmışlardır. Çünkü nefse en ağır gelen şey cihad ve hicrettir. Muhakkakki insan (bu amellerde) vatanını, eşini, evlatlarını, dünyayı, nefse hoş gelen şeyleri, şehvetini terkederek Allah’ın dinine yardım etmek üzere yola çıkıyor. Bundan dolayıdır ki Allah subhanehu ve teala cihad, hicret ve ribata en büyük ecirler, cennette en yüksek dereceleri veriyor.

Bununla alakalı Şeyhulislam İbn Teymiyye şöyle der: ”Sizleri, acı veren bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve resuluna iman edip Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad ederseniz, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Saf-10-11) Bu ticaret çeşitleri arasında en değerli, en güzel ve en faziletli olanı Allah yolunda cihad etmektir…”

BİZ NİÇİN CİHAD EDİYORUZ?

Biz, yeryüzünde din tümüyle Allah’a ait olup Allah subhanehu ve teala’nın kelimesininin yüce olması, insanların arasında adalet hakim olup Allah’ın şeriatıyla hükmetmek için cihad ediyoruz. Şu an ülkeler ve insanlar arasında zulüm yaygınlaştı. Doğruluk, iyilik yok oldu. Yerine zulüm ve zalimlik gelerek yaygınlaştı. İşte İslam geldiği zaman,
tıpkı geçmiş ilk nesillerimizde olduğu gibi, insanlar arasında büyük bir saadeti temin edip hükmedecek. Bunun içindir ki bu gayeyle şuurlanmamız gereklidir…

Biz dünya için cihad etmiyoruz. Biz şehvet için, menfaat için de cihad etmiyoruz. Biz, kafirlerin sözünü zelil, Allah’ın sözünü en üstün kılmak için cihad ediyoruz. Allah celle ve ala, kendi yolunda nefsini satıp cihad edip şehid olanlara cennette büyük bir mükafat hazırlamıştır. Buna örnek olarak Rasulullah’ın şu hadisini düşünün:  “Muhakkakki şehidin Allah katında 7 özelliği vardır.”Onlardan birini şöyle zikrediyor: “İlk kanından bir damla düşünce mağfiret olunur.” Düşün! İlk kanından bir damla düşünce Allah onun büyük-küçük günahlarını affediyor. “Kabir fitnesinden emin kılınır.” Şehid için ne kabir azabı ne de kabir fitnesi vardır. Kabir fitnesi, Münker ve Nekirin, Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? diye sormasıdır. “İri gözlü hurilerden 72 huri ile evlendirilir. Yakınlarından 70 kişiye şefaat etme hakkı verilir.” Kıyamet günü onun şefaat etmesiyle cehenneme girmeyecekler. Allah’ın izni ve rahmetiyle…

“Büyük dehşet gününde korkudan emin kılınır. Başına vakar tacı giydirilir ki o taç üzerindeki bir yakut taşı dünya ve içindekilerden daha değerli ve kıymetlidir.” Şu Allah’ın lutfuna bakın…

Bunun içindir ki Allah Kitab-ı Keriminde: “Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetme, bilakis onlar diridirler.Rableri katından rızıklandırılırlar.” (Al-i İmran-169) buyurur.

Düşün; herkesin ölü olacağını ve şehidinse diri olup Allah katından rızıklandırılıp ikram edileceğini. O şehitler ki şu an nimet ve saadet lezzetleri içinde yaşıyorlar. Hiçbir insanın onu hayal etmeye bile gücü yetmez.

Allah’ın düşmanları kafirler zannediyorlar ki mücahitleri öldürünce kazanıp kurtulacaklar. Bilakis Allah yolunda öldürülen her mücahid şehit oluyor. Hüzün ve kederlerle dolu bu dünyadan intikal ediyor. Nereye? Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete…

Bunun için sevgili dostlarım bu yolda sebat etmemiz gereklidir. Bu cihad, ribat ve hicret yolu sabretmeyi gerektirir. Allah subhanehu ve teala: “Allah içinizden cihad edip sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?” (Ali imran-142) Allah cihad ve sabrı birbirine yakın iki kardeş kıldı. Çünkü cihad sabırsız olmaz. Başka bir ayette Allah: “Andolsunki içinizden cihad eden ve sabredeni ortaya çıkarıncaya kadar hepinizi imtihan edeceğiz. Ayrıca iddialarınızı denemeye tabi tutacağız.” (Muhammed-31) buyurmaktadır…

Cihad, en büyük imtihandır, Allah bizi imtihan ediyor. Biz nefislerimizi Allah’a takdim edecek miyiz? Biz mallarımızı, eşyalarımızı, evlatlarımızı Allah’ın dininin zaferi için kurban edebilecek miyiz? İşte bu yol böylece sabrı gerektiriyor. Çünkü ehlinden, evladından, dünya lezzetleti ve şehvetten, vatandan ayrılık, sabrı gerektiriyor.Tüm bunlar ‘sabretmek’ üzerine bina edilmiş tabi birer ibadettirler.

Kimde sabır yoksa bu yolda sebat etmeye asla gücü yetmez. (Cihad, hicret ve ribat yolunda) Bunun için nefislerinizi sabra alıştırmanız lazım. Ve insanı daima Allah’a dua etmesi, sabrı üzerine yağdırması, ayaklarının sabit kalması için duayı çoğaltması gereklidir. Çünkü, zafer Allah’tandır ve bu bizim akidemizdir. Allah subhanehu ve teala buyurur: “Zafer sadece Allah’tandır.”

Siz şuan görüyorsunuz ki dünyada sayı teçhizat, para, silah herşeye sahip olma noktasında en büyük ve en güçlü devlet olan Amerika ve dünyanın en fakir ülkesi olan Afganistan, Allah’ın rahmeti ve keremiyle, şimdiye kadar yenemedi. Bilakis Amerika (bu onların iltifatıyla) hezimete uğradı. Ve bütün dünya Amerikayla durduğu halde. Amerika mal, silah, ordu ile desteklenmesine rağmen -Allah’ın fazlı ve rahmetiyle-yerin dibine batıyor biiznillah…

Bu Allah’ın fazlı sonra mücahitlerin Allah yolunda gösterdikleri fedakarlıklar ve sabır iledir…”

KAYNAK : İncanews

Kaan Çeben tarafından incanews için tercüme edilmiştir.

BU HABERLER DE VAR!

Türkistan İslam Cemaati, Suriye rejiminin casus uçağını düşürdü

Türkistan İslam Cemaati / Partisi, Suriye rejimine ait casus uçağını lazkiye yakınlarında düşürdü.  Düşürdüğü uçağın …

Türkistan İslam Cemaati Mücahitlerin Yaşamını anlatan video serisini yayınladı

Türkistan İslam Cemaati Mücahitlerin Yaşamı 1 – life of the mujahien 1 videosunu yayınladı.  Doğu Türkistan’da …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com